Antik Yunan Filozoflarının Gerçek Yüzlerini Merak Ediyor Musunuz?

Antik Yunan Filozoflarının Gerçek Yüzlerini Merak Ediyor Musunuz?

Total
0
Shares

İtalyan sanatçı Alessandro Tomasi, dünyanın çeşitli müzelerinde bulunan heykel ve büstleri referans alarak Antik Yunan ve Romalı filozof ve devlet adamlarının yüzlerini çizdi. Tomasi, antik Yunanlıların yüzlerini yeniden inşa ederek geçmişi hayata döndürdüğü özenli çalışmasıyla dünya çapında sosyal medyada binlerce takipçi kazandı.

Platon: En önemli Antik Yunan filozofu

Tomasi, en önemli antik Yunan ve Roma figürlerinin yüzlerini yeniden inşa etme arayışında Platon’u öne çıkarmıştır.

Platon, felsefe tarihinin en etkili düşünürlerinden biriydi. Platon’un kavramları Antik Yunan ve Batı felsefesinin temelini oluşturmuştur ve günümüzde hala son derece etkili kabul edilmektedir.

Katkıları eğitim, siyaset, etik, epistemoloji ve psikoloji alanlarında kolaylıkla fark edilebilir. Yirminci yüzyıl düşünürü Alfred North Whitehead bir keresinde Avrupa felsefesini “Platon’a düşülen bir dizi dipnot” olarak tanımlamıştır.

Aristoteles’in yüzünü yeniden inşa etmek

Antik çağın en büyük filozoflarından biri olan Aristoteles de yetenekli sanatçı tarafından hayata geçirildi.

Aristoteles MÖ 4. yüzyılda Kuzey Yunanistan’da Makedonya’da bir okul kurdu. Amacı, klasik Yunan düşüncesinden türetilen bilimsel ve felsefi bilginin büyüklüğünü ve genişliğini öğretmekti.

Platonik felsefenin idealleri, doğal dünya bilgisiyle birlikte Makedonya Kralı Philip II’nin oğlu Büyük İskender’e ve Makedonya sarayının diğer soylularına öğretildi.

Plutarkhos’a göre Aristoteles, Makedon soylularının genç çocuklarına o dönemin “etik ve politik sözünü” öğretmiştir; felsefe, politika, edebiyat, matematik ve savaş stratejileri Aristoteles’in ele aldığı konular arasındadır.

Büyük İskender’in yüzü

Aristoteles’in öğrencisi İskender’in kendisi de Tomasi tarafından yeniden inşa edilmiştir.

“Makedonya’nın Basileus’u”, “Helen Birliği’nin Hegemonu”, İran’ın “Şahanşahı”, Mısır’ın “Firavunu” ve “Asya’nın Efendisi” -daha çok Büyük İskender olarak bilinen- 3. İskender, insanlık tarihinin en önemli figürlerinden biriydi.

M.Ö. 356 yılında Yunanistan’ın kuzeyinde, günümüz Orta Makedonya’sındaki Pella’da doğan İskender, Makedonya Kralı Philip II ve karısı Olympias’ın oğluydu. Ancak İskender kraliyet ailesinden biri değildi. Çok erken yaşta hem askeri hem de siyasi yetenekleriyle ünlendi.

İskender binlerce askerini ünlü bir şekilde doğuya götürdü. Günümüz Türkiye’si, Suriye, İsrail, Mısır ve günümüz Arap dünyasının tamamı on yıldan kısa bir süre içinde Yunanlıların eline geçti. İskender birkaç yıl içinde Hindistan’ın batı sınırlarına kadar tüm doğuyu fethetmişti.

Sanatçı, Antik Yunan’ın en büyük şairi Homeros’u yeniden inşa ediyor

Homeros, Antik Yunan’ın en büyük şairi ve şimdiye kadar yazılmış en etkili eserlerden bazılarının yazarıydı.

Odysseia (Yunanca Odysseia) Homeros’a atfedilen iki büyük antik Yunan epik şiirinden biridir. Araştırmacılar, MÖ 8. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu’nun Yunan kıyı bölgesi olan İyonya’da yazıldığına inanmaktadır.

Dünya çapında milyonlarca insan tarafından hala okunan en eski edebiyat eserlerinden biridir. İlyada’da olduğu gibi, şiir 24 kitaba bölünmüştür.

İthaka adasının kralı Yunan kahraman Odysseus’un on yıl boyunca süren Truva Savaşı’ndan sonra eve dönüş yolculuğunu anlatır.

Odysseus’un yolculuğu on yıl daha sürmüş, bu süre zarfında birçok tehlike, ayartma ve tehlikeyle karşılaşmış ve tüm mürettebat arkadaşları öldürülmüştür.

Onun yokluğunda Odysseus İthaka’daki hemşerileri tarafından öldü sanılır ve karısı Penelope ile oğlu Telemakhos, Penelope’yi evlendirmek için yarışan bir grup asi taliple mücadele etmek zorunda kalır.

Antik Yunan filozofları, düşünceleri ve felsefeleriyle insanlığa büyük bir miras bırakmışlardır. Onların düşünceleri, Batı düşüncesinin temelini oluşturmuş ve modern felsefe, bilim ve siyasetin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Antik Yunan filozoflarının fikirleri, günümüzde hala tartışılan ve değerlendirilen konular arasında yer almaktadır.

Bu filozoflar, sorular sorma, sorgulama ve eleştirel düşünme gibi becerilerin gelişmesini teşvik etmiştir. Onlar, insanın doğasını, etik değerleri, bilginin kaynağını ve evrenin yapısını anlamaya çalışmışlardır. Bu düşünürlerin felsefeleri, insanın kendini ve dünyayı anlama çabasında önemli bir rol oynamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir